ประกาศรายชื่อ สถานที่ และเวลาสอบ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับอนุบาล  
แก้ไขเพิ่มเติม ระดับอนุบาล (ครั้งที่ 1)  
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  แก้ไขเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ครั้งที่ 1)
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  แก้ไขเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ครั้งที่ 1)
ระเบียบการสมัครสอบวัดความรู้โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ