ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 7  
 
  ระดับจังหวัด ระดับอนุบาล
 
ั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
ั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     
  ระดับอำเภอ ระดับอนุบาล
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6