28 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล มอบหมายพนักงานปศุสัตว์
28 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 28 พฤษจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. ทยายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับรองวิชาญ สุวรรณภักดี
23 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามตำบล
22 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ทนายสุรศํกดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับรองวิชาญ สุวรรณภักดี ติดตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาประชาชนขาดแคลนน้ำบ้านหนองฉีด
22 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสามตำบล เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือบุคคลซึ่งได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือจาก อบต.สามตำบล
22 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล มอบหมายพนักงานปศุสัตว์ อบต.สามตำบล ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้า เปื่อย
21 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
21 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล มอบหมายพนักงานปศุสัตว์ อบต.สามตำบล ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้า เปื่อยให้กับเกษตรกรเลี้ยงโคในพื้นที่บ้านวังใส หมู่ที่ 1
21 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญเที่ยวงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วัดวังฆ้อง หมู่ที่ 3
21 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
1 2 3 15
1 2 3 14
20 กันยายน 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 กรกฎาคม 2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองท้อน-ต้นเรียน หมู่ที่๖ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 สิงหาคม 2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสต้นไทร หมู่ที่๕ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 สิงหาคม 2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสม่วง-ไสยาว หมู่ที่๔ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สิงหาคม 2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำดิบสระน้ำบ้านควนกรวด-ประปาบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลสามตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 กรกฎาคม 2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๗-๒๖ สายชายเปลว-ห้วยยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลสามตำบล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
19 กรกฎาคม 2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๗-๔๗ สายบ้านนายจรวย-เปลวหัวแหลม หมู่ที่ ๕ ตำบลสามตำบล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
14 กรกฎาคม 2566 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำดิบสระน้ำบ้านควนกรวด-ประปาบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลสามตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1 2 3 8

จดหมายข่าว

1 2 3 203

วิสัยทัศน์ ( Vision )

สามตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ก้าวสู่ประคมอาเซียน

สามตำบลแห่งการท่องเที่ยว

ผู้เยี่ยมชม

  • 17203ทั้งหมด:
  • 3วันนี้:
  • 14เมื่อวานนี้:
  • 120สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 32เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: