28 กันยายน 2565 การกำหนดเวลามาปฎิบัตราชการจำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาปฎิบัติงานสายเพื่อประกอบการพิจารณา
28 กันยายน 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
28 กันยายน 2565 การจัดทำคำรับรองรายบุคคลตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
24 กันยายน 2565 จัดพิธีแห่หมรับ เนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 ณ วัดสำนักขัน หมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 กันยายน 2565 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
2 กันยายน 2565 แจ้งลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
26 สิงหาคม 2565 โครงการส่งเสริม และสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ กลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50
23 สิงหาคม 2565 เชิญ ร่วมกิจกรรม “ปั่น เดิน วิ่ง ชมวิวสามตำบล”
19 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (สัมภาษณ์)
11 สิงหาคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1 2 3 6
1 2 3 6
23 กันยายน 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีตสายสำนักขัน-สมควร หมู่ที่ 1 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองผักชะ หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง
19 กรกฎาคม 2565 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำต้นยาง หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลสามตำบล
24 มิถุนายน 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
12 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำใสลูกลม
28 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังฆ้อง-ใสลูกลม
25 เมษายน 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำใสลูกลม
5 เมษายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 167-02 สายวังฆ้อง – ใสลูกลม หมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2 3 4

วิสัยทัศน์ ( Vision )

สามตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ก้าวสู่ประคมอาเซียน

สามตำบลแห่งการท่องเที่ยว

ผู้เยี่ยมชม

  • 3861ทั้งหมด:
  • 15วันนี้:
  • 14เมื่อวานนี้:
  • 112สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 429เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: