1 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ เด็กเก่ง ดี ศรีจุฬาภรณ์ ครั้งที่9
27 มกราคม 2566 ใบสมัครความรู้โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เด็กเก่ง ดี ศรีจุฬาภรณ์”
25 มกราคม 2566 รับสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เด็กเก่ง ดี ศรีจุฬาภรณ์” (ฉบับแก้ไขสถานที่รับสมัครสอบ)
25 มกราคม 2566 ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)
25 มกราคม 2566 การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล 2566
21 มกราคม 2566 กิจกรรมโครงการ”ศิลปะ ดนตรี ในป่ายาง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
16 มกราคม 2566 รับสมัครสอบแข่งขันวัดความรู้โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เด็กเก่ง ดี ศรีจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565
4 มกราคม 2566 โครงการปลาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
7 ธันวาคม 2565 (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ……..
28 พฤศจิกายน 2565 ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1 2 3 8
1 2 3 7
18 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านวังใส หมู่ที่ ๑ ตำบลสามตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านควนโตน หมู่ที่๖ ตำบลสามตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๗-๓๔ สายหนองแหย้-พูลสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามตำบล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตางรางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29 ธันวาคม 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านควนโตน หมู่ที่ ๖ ตำบลสามตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 ธันวาคม 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านวังใส หมู่ที่ ๑ ตำบลสามตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 ธันวาคม 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๗-๓๔ สายหนองแหย้-พูลสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามตำบล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 ธันวาคม 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทะเลหมอกบ้านควนดิน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนโตน-ควนดิน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,650 ตารางเมตร
7 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๑๖๗-๓๗ สายควนโตน-สะพานเขต หมู่ที่๖ ตำบลสามตำบล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2 3 6

วิสัยทัศน์ ( Vision )

สามตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ก้าวสู่ประคมอาเซียน

สามตำบลแห่งการท่องเที่ยว

ผู้เยี่ยมชม

  • 7195ทั้งหมด:
  • 168วันนี้:
  • 368เมื่อวานนี้:
  • 932สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 536เดือนที่แล้ว:
  • 3ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: