กิจกรรมจิตอาสาอบต.สามตำบลร่วมกับหมู่บ้านและชุมชนเก็บขยะถนนสะพานปูนบ่อทราย

ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล และเจ้าหน้าที่ อบต.สามตำบล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน (จิตอาสาพัฒนา) โดย อบต.สามตำบล “สามตำบลตำบลแห่งสิ่งแวดล้อม” ร่วมเดินหน้าพัฒนาสามตำบลไปด้วยกัน “ศรัทธาแห่งความดี”

ดาวน์โหลดไฟล์