กิจกรรมถือตะกร้าไปตลาดลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล มอบนโยบายบริหารจัดการขยะต้นทาง ร่วมรณรงค์กิจกรรม “หิ้วกร้าไปหลาด ไม่เอาหยากกลับบ้าน ณ ตลาดถนนคนเดินรักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักขัน-บ่อนไก่) ”สามตำบลตำบลแห่งสิ่งแวดล้อม” ร่วมเดินหน้าพัฒนาสามตำบลไปด้วยกัน “ศรัทธาแห่งความดี”

 

ดาวน์โหลดไฟล์