กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสามตำบล

วันที่15 มิถุนายน 2565 ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายก อบต.สามตำบล ลงพื้นที่ร่วมรองวิชาญ สุวรรณภักดี เจ้าหน้าที่ พช.สามตำบล จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ศาสาการเปลียนวัดสำนักขัน อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล