รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

8 พฤษภาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2567
23 เมษายน 2567 ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2567
19 เมษายน 2567 ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2567
15 มกราคม 2567 ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2566
14 ธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2566
30 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2566
3 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2566
5 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
7 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2566
1 2 3 4