งาน”วันเกษตรสามตำบล”ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 23 มิ.ย. 66 ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล นายประสงค์ จันทร์หยูนายอำเภอจุฬาภรณ์เป็นประธานเปิดงาน”วันเกษตรสามตำบล”ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 หลาดวัฒนธรรมสามตำบล หมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล