นายก อบต.สามตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับรองวิชาญ สุวรรณภักดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และสมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 และสมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์

นายก อบต.สามตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับรองวิชาญ สุวรรณภักดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และสมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 และสมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 เยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบชุดถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ หมู่ที่ 2,4,6 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับผู้กักตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
สามตำบล” ตำบลแห่งสุขภาพ ”

ดาวน์โหลดไฟล์