ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศประจำไตรมาศที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563)

Download “ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่-3.pdf” ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่-3.pdf – Downloaded 38 times – 2 MB

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลดไฟล์