ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำใสลูกลม

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำใสลูกลม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 36 เมตร ลึก 3.50 เมตร

หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมฝายใสลูกลม


ฝายใสลูกลม(ราคากลาง)
ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล