ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำดิบสระน้ำบ้านควนกรวด-ประปาบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลสามตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำดิบสระน้ำบ้านควนกรวด-ประปาบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลสามตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำดิบสระน้ำบ้านควนกรวด-ประปาบ้านวังฆ้อง ม.3

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล