ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๗-๒๖ สายชายเปลว-ห้วยยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลสามตำบล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๗-๒๖ สายชายเปลว-ห้วยยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลสามตำบล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเปลว-ห้วยยาง หมู่ที่ ๑

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล