ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองผักชะ หมูที่ 3 ตำบลสามตำบล

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองผักชะ หมูที่ 3 ตำบลสามตำบล

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศยกเลิกประกวดราคาฝายคลองผักชะ