ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองผักชะ หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศเผยแพร่แผน ฝายคลองผักชะ

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล