ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.สามตำบล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล