ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล  ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล