วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายก อบต.สามตำบล มอบหมายคณะทำงานเลขาสมโภชน์ เด่นดวง เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจ ติดตั้งกล้อง cctv

23วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายก อบต.สามตำบล มอบหมายคณะทำงานเลขาสมโภชน์ เด่นดวง
เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจ ติดตั้งกล้อง cctv ภายในตำบล จุดร่วม ทางแยกต่างๆเพื่อความปลอดภัยของพี่น้อง อบต.สามตำบล

ดาวน์โหลดไฟล์