วันที่ 3 มี.ค. 65 เวลา 15.30 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายก อบต สามตำบล ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพูนสมบัติ-หนังเขียด หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 3 มี.ค. 65 เวลา 15.30 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายก อบต สามตำบล ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพูนสมบัติ-หนังเขียด หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,260 ตารางเมตร
หินคลุกกลบขอบทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 2,695,000 บาท ( อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง )

ดาวน์โหลดไฟล์