วันมาฆบูชา ที่วัดสำนักขัน อำเภอจุฬาภรณ์ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา มองเห็นถึงวัฒนธรรม อันดีงามของชาวนครศรีธรรมราช

วันมาฆบูชา ที่วัดสำนักขัน อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 กุมภาพันธ์ 2565 ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา มองเห็นถึงวัฒนธรรม อันดีงามของชาวนครศรีธรรมราชร่วม
16กับเจ้าอาวาสวัดสำนักขัน พระครูประโชติอินทคุณร่วมสืบสานวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดไฟล์