ลานกีฬา/สนามกีฬา ภายในตำบลสามตำบล

ลานกีฬา/สนามกีฬา

ลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านวังใส

ลานกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านคอพรุ

ลานกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง

ลานกีฬา หมู่ที่ 4  หน้าที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์

ลานกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านสำนักขัน

ลานกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านควนโตน