ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ อบต.สามตำบล

 วันที่ 20 สิ.ย. 65 เวลา 8.30 น. กำหนดเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิเศษ อบต.สามตำบล ณ ศูนย์ ICT อบต.สามตำบล หมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากต้องหยุดบริการอันเกิดจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
#นโยบาย”สามตำบลตำบลแห่งคุณภาพชีวิต”
#โดย อบต.สามตำบล

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล