อบต.สามตำบล มอบความอุ่นใจแก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงถึงบ้าน

อบต.สามตำบล มอบความอุ่นใจแก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงถึงบ้าน
ในวันนี้ (17 มิถุนายน 2565) ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ร่วมกับ รองวิชาญ สุวรรณภักดี รองวัชรินทร์ ทองชู เจ้าหน้าที่ อบต.สามตำบล และ CG ( ผู้ดูแล )
ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดสิทธิประโยชน์ ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 32 ราย
โดย อบต.สามตำบล ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามตำบล ร่วมเดินหน้าพัฒนาสามตำบลไปด้วยกัน

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล