อบต.สามตำบล มอบลูกไก่ไข่ สนับสนุนคลังอาหารครัวเรือน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00น.ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายก อบต.สามตำบล และประธานศูนย์ พัฒนาผู้สูงอายุตำบลสามตำบลดำเนินการมอบลูกไก่ไข่ จำนวน 1,750ตัว ให้แก่ผู้สมัครเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งเป็นสมาชิก ของศูนย์ เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวมีคลังอาหาร สร้างรายได้ไห้ครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง ผู้สมัคร 1เป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ 2.อายุ60ปีขึ้นไป 3.มีสถานที่เลี้ยงไก่

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล