เชิญ ร่วมกิจกรรม “ปั่น เดิน วิ่ง ชมวิวสามตำบล”

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชร่วมกับ คณะวิศวกรสังคม อบต.สามตำบล จัดกิจกรรมปั่น เดิน วิ่ง ชมวิวสามตำบล ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบาย นายก อบต.สามตำบล ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล