โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกำลังกายภายในตำบล

ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายก อบต.สามตำบล ติดตามโครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล มวยไทย เทวันโด วอลเลย์บอล ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสำนักขัน อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีขึ้นในทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่าง เวลา 15.00 – 17.00 น.
ทั้งนี้ การพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ทั้งสติ ปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม แล้วจะสามารถพัฒนาประเทศชาติได้
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกฝน การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา
จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา มีความชำนาญในการเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว ในรูปแบบต่างๆ
ที่สำคัญ เป็นการเปิดโอกาส ให้ได้แสดงความสามารถ ความถนัด ในด้านกีฬา
รวมทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และหลีกเลี่ยงอบายมุข ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล