โครงการส่งเสริม และสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ กลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50

อบต.สามตำบล มอบพันธุ์กล้วย 6 หมู่บ้าน
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่ ณ ศาลาการเปรียญ วัดสำนักขัน ซึ่งได้มีการจัดอบรมและมอบต้นกล้าพันธุ์กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแปลงสาธิตปลูกกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 ทั้ง 6 หมู่บ้าน ในสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวน 4,000 ต้น ภายใต้โครงการส่งเสริม และสนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ กลุ่มปลูกกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 ( สามตำบลเมืองแห่งกล้วย )
#โดย อบต.สามตำบล                                                                      
“ศรัทธาแห่งความดี”

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล