วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 น.ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่ร่วมพิธีมอบบ้าน”ปันสุข”

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 น.ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่ร่วมพิธีมอบบ้าน”ปันสุข” ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานพิธีมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง อบต.สามตำบล ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 40,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อสอบถาม อบต.สามตำบล