ติดต่อ อบต.

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
หมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7530-8188 อีเมล : office@samtambon.go.th

Web Site :http://www.samtambon.go.th/