11 สิงหาคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
8 สิงหาคม 2565 ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานขอมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
1 สิงหาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา
21 กรกฎาคม 2565 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกการเป็นพนักงานจ้าง
19 กรกฎาคม 2565 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำต้นยาง หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลสามตำบล
10 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565
8 เมษายน 2565 กิจกรรมสามตำบลคัพครั้งที่23/2565
25 มีนาคม 2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
11 มีนาคม 2565 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
8 มีนาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำบ้านหองฉีด ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 36 เมตร ลึก 3.50 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4 6
1 2 3 4 6
1 เมษายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำบ้านนางถวิล หมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 เมษายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำบ้านนางถวิล หมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มีนาคม 2565 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองผักชะ หมูที่ 3 ตำบลสามตำบล
28 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำบ้านหนองฉีด
23 มีนาคม 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำต้นยาง
3 มีนาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำบ้านนางถวิล
2 มีนาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำคลองผักชะ
16 มีนาคม 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำบ้านนางถวิล หมู่ที่3 ตำบลสามตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2 3 4

วิสัยทัศน์ ( Vision )

สามตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ก้าวสู่ประคมอาเซียน

สามตำบลแห่งการท่องเที่ยว

ผู้เยี่ยมชม

  • 3862ทั้งหมด:
  • 16วันนี้:
  • 14เมื่อวานนี้:
  • 113สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 430เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: