7 เมษายน 2563 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
7 เมษายน 2563 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
3 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประกาศประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563)
27 มีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล เรื่อง กำหนดเวลา เปิด – ปิดประปาแต่ละสาย
11 กันยายน 2562 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล วันที่ 4 กันยายน 2562
1 กันยายน 2562
1 2
1 2 3 4
23 มีนาคม 2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำต้นยาง
3 มีนาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำบ้านนางถวิล
2 มีนาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำคลองผักชะ
16 มีนาคม 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำบ้านนางถวิล หมู่ที่3 ตำบลสามตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มีนาคม 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองผักชะ หมู่ที่3 บ้างวังฆ้อง ตำบลสามตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2 มีนาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำต้นยาง หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
28 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลหมอกบ้านควนดิน หมู่ที่ 6 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศร๊ธรรมราช
28 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพูลสมบัติ-หนังเขียดบ้านสำนักไม้เรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล
1 2 3

วิสัยทัศน์ ( Vision )

สามตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ก้าวสู่ประคมอาเซียน

สามตำบลแห่งการท่องเที่ยว

ผู้เยี่ยมชม

  • 1447ทั้งหมด:
  • 10วันนี้:
  • 18เมื่อวานนี้:
  • 130สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 299เดือนที่แล้ว:
  • 2ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: