20 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับรองวิชาญ สุวรรณภักดี ติดตามการขุดลอกวัชพืชในคลองผักชะ หมู่ที่ 3
20 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
20 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00น.เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการพาลูก จูงหลานเข้าวัด “พุทธะ แห่ง ความสุข”
18 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
17 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับรองวิชาญ สุวรรณภักดี,รองวัชรินทร์ ทองชู,เลขาสมโภชน์ เด่นดวง,CMและCG อบต.สามตำบล
17 พฤศจิกายน 2566 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
17 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับรองวิชาญ สุวรรณภักดี,รองวัชรินทร์ ทองชู,เลขาสมโภชน์ เด่นดวง,CMและCG อบต.สามตำบล
17 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการ สมาชิก อปพร.ตำบลสามตำบล
17 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่เปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพ “ตัดเย็บผ้า 100 ชั่วโมง”
16 พฤศจิกายน 2566 “เที่ยวนี้ ที่สามตำบล”แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวสามตำบล หมู่ที่ 6 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4 15
1 2 3 4 14
7 กรกฎาคม 2566 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๗-๒๖ สายชายเปลว-ห้วยยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลสามตำบล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5 กรกฎาคม 2566 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๗-๔๗ สายบ้านนายจรวย-เปลวหัวแหลม หมู่ที่ ๕ ตำบลสามตำบล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
22 มิถุนายน 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
13 มิถุนายน 2566 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ แบบลากจูง ขนาด 3,060 วัตต์ ตามโครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลสามตำบล กทอ.65-07-0938 ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
9 ธันวาคม 2565 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๗-๒๙ สายควนโตน-ต่อเขต หมู่ที่ ๖ ตำบลสามตำบล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๘ ตางรางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
6 มกราคม 2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทะเลหมอกบ้านควนดิน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนโตน-ควนดิน หมู่ที่ ๖ ตำบลสามตำบล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๕๐ ตางรางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
11 เมษายน 2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณหอถังระบบประปาหนองฉีด) หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พฤษภาคม 2566 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์,แบบลากจูง ขนาด 3,060 วัตต์ ตามโครงการสถานีพลังงานชุมชน ตำบลสามตำบล กทอ.65-07-0938 ประจำปี 2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1 2 3 4 8

จดหมายข่าว

1 2 3 4 203

วิสัยทัศน์ ( Vision )

สามตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ก้าวสู่ประคมอาเซียน

สามตำบลแห่งการท่องเที่ยว

ผู้เยี่ยมชม

  • 17203ทั้งหมด:
  • 3วันนี้:
  • 14เมื่อวานนี้:
  • 120สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 32เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: