8 มีนาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำใสลูกลม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 36 เมตร ลึก 3.50 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน IITและEIT
3 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
24 มกราคม 2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
4 มกราคม 2565 ประกาศประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
30 กันยายน 2564 ขอรายงานผลการสำรวจปัญหาสภาพน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
28 กันยายน 2564 ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
17 กันยายน 2564 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล
3 กันยายน 2564 รายงานการประชุมสภา
30 สิงหาคม 2564 รายงานการประชุมสภา
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
16 มีนาคม 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองผักชะ หมู่ที่3 บ้างวังฆ้อง ตำบลสามตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2 มีนาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำต้นยาง หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
28 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลหมอกบ้านควนดิน หมู่ที่ 6 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศร๊ธรรมราช
28 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพูลสมบัติ-หนังเขียดบ้านสำนักไม้เรียบ หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล
23 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณหอถังระบบประปาบ้านหนองแหย้ หมู่ที่ 4
23 กันยายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำใสลูกลม
23 กันยายน 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำบ้านหนองฉีด หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล
16 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำบ้านสวนลุ่ม หมู่ที่ ๔ บ้านสำนักไม้เรียบ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4

วิสัยทัศน์ ( Vision )

สามตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ก้าวสู่ประคมอาเซียน

สามตำบลแห่งการท่องเที่ยว

ผู้เยี่ยมชม

  • 3861ทั้งหมด:
  • 15วันนี้:
  • 14เมื่อวานนี้:
  • 112สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 429เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: