15 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น.ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ตัดเย็บผ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
15 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองการบริหารส่วนตำบลสามตำบล มอบหมายพนักงานบริบาล อบต.สามตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ
15 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบลร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดโซนและจัดการแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
15 พฤศจิกายน 2566 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายภายในตำบล “สามตำบล สอน ฟุตบอล”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
14 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับรองวิชาญ สุวรรณภักดี,รองวัชรินทร์ ทองชู,เลขาสมโภชน์ เด่นดวง
14 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล มอบหมายพนักงานบริบาล อบต.สามตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ
14 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สามตำบล บริการอาหารให้บุตรหลานของผู้ปกครอง ได้รับประทานอาหารกลางวัน สะอาด ถูกหลักอนามัย และครบ 5 หมู่
14 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์/ แจ้งรายงานข่าว เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย ขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ลงพื้นที่ร่วมกับรองวิชาญ สุวรรณภักดี,รองวัชรินทร์ ทองชู,เลขาสมโภชน์ เด่นดวง
13 พฤศจิกายน 2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น.ทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล ประชุม ผอ.โรงเรียน และ ตัวแทน ผอ.โรงเรียน กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการ”สามตำบลสู่อาเซี่ยน”เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ประจำปี 2566
1 2 3 4 5 15
1 2 3 4 5 14
21 มีนาคม 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 มิถุนายน 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
18 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านวังใส หมู่ที่ ๑ ตำบลสามตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านควนโตน หมู่ที่๖ ตำบลสามตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๗-๓๔ สายหนองแหย้-พูลสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามตำบล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตางรางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29 ธันวาคม 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านควนโตน หมู่ที่ ๖ ตำบลสามตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 ธันวาคม 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านวังใส หมู่ที่ ๑ ตำบลสามตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 ธันวาคม 2565 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๗-๓๔ สายหนองแหย้-พูลสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามตำบล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 4 5 8

จดหมายข่าว

1 2 3 4 5 203

วิสัยทัศน์ ( Vision )

สามตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ก้าวสู่ประคมอาเซียน

สามตำบลแห่งการท่องเที่ยว

ผู้เยี่ยมชม

  • 17203ทั้งหมด:
  • 3วันนี้:
  • 14เมื่อวานนี้:
  • 120สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 32เดือนที่แล้ว:
  • 0ออนไลน์:
  • 7 ธันวาคม 2564เริ่มนับ: